U bevindt zich: Home - Stichting

De Stichting

De Stichting Vrienden van de Heukelumse kerk is begin 2014 opgericht met als doel het “blijvend bewaren en in goede conditie houden van dit historisch en cultureel waardevolle monument”. Wij beschouwen de Heukelumse kerk als een onmisbaar element in het mooie Heukelum en gezichtsbepalend binnen ons stadje. De Stichting wil mensen bij de kerk betrekken, die niet vanuit een specifiek kerkelijke achtergrond willen bijdragen aan de instandhouding van dit beeldbepalende monument.

Wat wij doen?

Wij zetten ons in voor het planmatig onderhoud van de kerk, zowel het dagelijkse als groot onderhoud dan wel restauratieprojecten. Dit in nauwe samenwerking met het bestuur van de Hervormde gemeente, die eigenaar is van dit Rijksmonument.

Een ander doel vormt het inzetten van de kerk voor andere dan kerkelijke functies. Wij denken hierbij aan themabijeenkomsten, concerten, seminars, exposities, rondleidingen in combinatie met een bezoek aan Kasteel Heukelum en andere activiteiten. Via een jaarlijks op te stellen Activiteitenprogramma willen wij dit verder inhoud geven. Deze activiteiten legitimeren het financiële beroep dat wij doen op mensen en bedrijven, die de kerk in de eerste plaats als (levend) monument willen zien. Waardevol voor geïnteresseerden binnen de gemeente Lingewaal en daarbuiten.

Wat is er nodig?

Er bestaat een Instandhoudingsplan voor het onderhoud van de kerk tot 2018. Jaarlijks is circa € 30.000,- tot € 40.000,- nodig om het kerkgebouw in goede staat te houden. Vanwege de zich “terug trekkende” overheid zijn de subsidies van overheidswege sterk teruggelopen. Het is dan ook onze ambitie om dit te compenseren door middel van jaarlijkse bijdragen van Vrienden, legaten, bijdragen van fondsen en stichtingen en door de exploitatie van te organiseren activiteiten.